Các khóa Anh văn giao tiếp quốc tế tại IEG-Vietnam được thiết kế toàn thời gian trong khoảng 7 tuần. Mỗi khóa bao gồm 40 giờ giảng dạy cùng với một kì thi vào cuối mỗi cấp độ để có thể lên cấp độ tiếp theo. Chúng tôi tin rằng để có thể học tốt một ngôn ngữ mới thì bạn cần phải nghe và nói mỗi ngày.
 

Lịch học chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế


1. Lớp học 3 ngày / tuần (
 thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )
 

 

Sáng

 

Chiều

 

Sáng

8:00am – 10:00am

10:15am – 12:15pm

3:00pm – 5:00pm

5:00pm – 7:00pm

 7:00pm – 9:00pmHọc phí chương trình anh văn giao tiếp quốc tế

Chúng tôi có tất cả 6 lớp cho mọi cấp độ anh ngữ của bạn. Học phí được dựa trên nguyên tắc và mục tiêu giáo dục của IEG.

- Hình thức học
 : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 tiếng. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Foundation 1 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

2,800,000 VND

Elementary 2 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

3,300,000 VND

Pre-Intermediate 3 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

3,900,000 VND

Intermediate 4 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

4,900,000 VND

Academic Sigma 5 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

5,100,000 VND

Academic Baccalaureate 6 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

5,100,000 VND

Pronunciation Class

(5 ngày thứ Bảy, 10giờ)

1,500,000 VND

 

 

 


Copyright © International Education Group Company. Address: 503 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10 , Ho Chi Minh City, Vietnam