Học phí

Dựa trên triết lý của nhà sáng lập, IEG-Vietnam tin rằng kiến thức dành cho mọi người. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng giữ học phí ở mức thấp nhất có thể để mọi người đều có cơ hội được khám phá và học hỏi với chất lượng tốt nhất.

1. Học phí chương trình luyện thi TOEIC
 

Chúng tôi có tất cả 2 cấp độ luyện thi TOEIC dành cho mọi cấp độ anh ngữ của bạn. Học phí được dựa trên nguyên tắc và mục tiêu giáo dục của IEG.

- Hình thức học : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 giờ. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối


Khóa học

Thời lượng

Học phí

Pre -TOEIC

7 tuần, 40 giờ

2,250,000 VND

TOEIC Satellite

7 tuần, 40 giờ

2,250,000 VND

TOEIC Foundation

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND

Focus on TOEIC 

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND

TOEIC Advance

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND

 
2.
 Học phí chương trình luyện thi IELTS 

Chúng tôi có tất cả 4 cấp độ luyện thi IELTS dành cho mọi cấp độ anh ngữ của bạn. Học phí được dựa trên nguyên tắc và mục tiêu giáo dục của IEG-Vietnam.
 

 

 - Hình thức học : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 giờ. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối.

 

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Pre – IELTS 1

7 tuần, 40 giờ

4,200,000 VND

Pre – IELTS 2

7 tuần, 40 giờ

4,700,000 VND

IELTS Foundation 1

7 tuần, 40 giờ

5,700,000 VND

IELTS Foundation 2

7 tuần, 40 giờ

5,700,000 VND

IELTS Focus 1

7 tuần, 42 giờ

6,100,000 VND

IELTS Focus 2

7 tuần, 42 giờ

6,100,000 VND

IELTS Advance

4 tuần, 24 giờ

4,300,000 VND

  

3. Học phí chương trình anh văn giao tiếp quốc tế


Chúng tôi có tất cả 7 lớp cho mọi cấp độ anh ngữ của bạn. Học phí được dựa trên nguyên tắc và mục tiêu giáo dục của IEG.

- Hình thức học
 : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 tiếng. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối


Khóa học

Thời lượng

Học phí

Foundation 1 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

2,800,000 VND

Elementary 2 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

3,300,000 VND

Pre-Intermediate 3 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

3,900,000 VND

Intermediate 4 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

4,900,000 VND

Academic Sigma 5 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

5,100,000 VND

Academic Baccalaureate 6 (a/b)

7 tuần, 40 giờ

5,100,000 VND

Pronunciation Class

(5 ngày thứ Bảy, 10giờ)

1,500,000 VND

 

 


Copyright © International Education Group Company. Address: 503 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10 , Ho Chi Minh City, Vietnam