Chương trình anh văn giao tiếp quốc tế

"Đối với các sinh viên quốc tế hiện nay, tiếng Anh học thuật đang được khuyến khích sử dụng bởi các tổ chức giáo dục uy tín trên toàn thế giới và là yếu tố cơ bản để dành được điểm cao trong các kỳ thi như IETLS, TOEFL-IBT, TOEIC"

Chương trình học thuật  chính là  giá trị và sức mạnh của IEG. Chúng tôi mang đến  7 cấp độ học thuật từ Pre- imtermediate đến cấp độ cao nhất là Honors Academics. Mỗi cấp độ được thiết kế đặc biệt đáp ứng cho nhu cầu của các sinh viên. Sau mỗi cấp độ, các bạn sinh viên sẽ phải trải qua một kỳ thi cuối khoá để kiểm tra việc hiểu và sử dụng các kỹ năng mà mình đã được dạy. Đối với các cấp độ thấp hơn Pre- intermediate, chúng tôi cũng mang đến các kỹ năng học thuật cho các bạn sinh viên và hơn nữa, không chỉ có thể giúp cho việc chuẩn bị cho các khóa học cấp cao hơn mà còn giúp ích cho việc ứng dụng tiếng Anh trong thực tế.

Elementary và Academic Pre-Intermediate (Cấp độ 2 & 3)

Tại những trình độ này, IEG-Vietnam thiết kế 4 khoá học để giúp học viên xây dựng vốn từ vựng tổng quát và kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh. Ngoài việc các lớp học này hướng học viên tập trung vào tiếng anh tổng quát, IEG cũng giới thiệu cho các học viên các chủ đề phong phú khác như kiến trúc, xã hội, trạm không gian.  Các kỹ năng được dạy ở những trình độ này được đào tạo sâu hơn và phong phú hơn so với những nơi đào tạo anh ngữ ở nơi khác. Trước khi kết thúc mỗi khoá học, học viên phải trải qua bài kiểm tra cuối khoá về 5 kỹ năng ( Nghe , Nói, Đọc , Viết, Ngữ pháp ) để sẵn sàng cho trình độ tiếp theo.

Academic English 2 Elementary Level ( 80 giờ )


Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Cousre Books\new cutting edge elementary student's book.jpg Description: http://img.qbd.com.au/product/l/9780521678131.jpgDescription: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Reference\Reading Books\Panorama Reading 1.jpg

 • Mô tả người và nơi chốn
 • Thảo luận về các kinh nghiệm trong quá khứ và các kế hoạch hiện tại
 • Thảo luận về đời sống và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày
 • Học cách đưa ra các ý kiến và sắp xếp cuộc hẹn
 • Diễn tả cảm xúc
 • Kỹ năng đọc học thuật: đoán nội dung, đọc lướt để hiểu ý chung và tìm thông tin cần thiết.
 • Kỹ năng viết học thuật: Cách thức chấm câu, hiệu chỉnh và quy trình viết
 • Mở rộng vốn từ: sử dụng từ điển và cách học các nghĩa khác nhau của từ mới
 • Kỹ năng nghe học thuật: nhận biết số liệu
 • Kỹ năng tự học: cách làm việc và nói chuyện theo nhóm

Academic English 3 Pre-Intermediate Level (
80 giờ )


Description: http://img.al-wlid.com/imgcache/68781.png
 Description: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ooOg-eDPL._SL500_SS500_.jpgDescription: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Reference\Reading Books\Panorama Reading 2.jpg

 • Mô tả về người và các mối quan hệ mà bạn biết
 • Đưa ra phương hướng & chỉ dẫn
 • Thảo luận về sức khỏe, khoa học và tự nhiên
 • Lập kế hoạch tương lai và đưa ra đề nghị
 • Kỹ năng đọc học thuật: Đọc hiểu câu chủ đề và quan điểm của tác giả
 • Kỹ năng viết học thuật: học cách viết đoạn văn học thuật: ghi chú , các cấu trúc câu và hình thành các đoạn văn tiểu luận. 
 • Kỹ năng nghe học thuật: học văn hoá các nước phương Tây : Mỹ, Anh, ...
 • Mở rộng vốn từ : Đoán nghĩa của từ theo ngữ cảnh và cách hình thành dạng từ
 • Kỹ năng tự học : Mô tả số liệu và nơi chốn.

Academic Intermediate (Level 4)

Ở trình độ nâng cao, học viên được dạy việc sử dụng cấu trúc học thuật như noun phrases, phrasal verbs và complex sentences để mô tả và trao đồi thông qua viết và nói 1 cách hiệu quả. Không chỉ được học những kỹ năng này, học viên còn được giới thiệu về đồ thị , biểu đồ và cách mô tả những hình ảnh này theo phương pháp viết và nói. Trước khi kết thúc mỗi khoá học, học viên phải trãi qua các bài thi cuối khoá để kiểm tra 4 kỹ năng quan trọng ( Nghe, nói, đọc, viết ) để sẳn sàng cho trình độ tiếp theo. Ngữ pháp trong trình độ này được kiểm tra thông qua viết và nói trong bài thi cuối khoá.


Academic English 4 Intermediate Level ( 
80 giờ )


Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Cousre Books\new cutting edge intermediate student's book.jpg
 Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Reference\Listening Books\Panorama Listening 2.jpgDescription: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\Reference\Reading Books\Panorama Reading 3.jpg
 • Mô tả người (bản thân và người truyền cảm hứng cho bạn)
 • Trao đổi về nơi chốn (du lịch và văn hóa)
 • Đọc đoạn văn ngắn: tìm hiểu về thông tin thực tế & ý kiến
 • Kỹ năng đọc: đọc lướt để hiểu ý chung và tìm thông tin cần thiết và đọc nhằm theo dõi tốc độ đọc
 • Kỹ năng viết: viết bài luận ngắn với cấu trúc gồm các thành phần hỗ trợ ( structural support element )
 • Kỹ năng nghe: nghe theo ngữ cảnh và nghe lấy ý chính và nội dung chi tiết
 • Kỹ năng nói: thảo luận nhóm, cách nói để bảo vệ ý kiến của bạn.


Academics Higher Learning (Level 5 & 6 )

Tại trình độ cao nhất, Anh ngữ học thuật, học viên sẽ được dạy cách mô tả quy trình và hiểu rõ đồ thị và biểu đồ thể hiện xu hướng như thế nào trong môi trường kinh doanh hay môi trường học thuật. Ngoài việc học và hiểu sâu các khái niệm này, học viên còn được hướng dẫn cách tư duy logic ( critical thinking ) và thuyết trình trước cộng đồng để xây dựng sự tự tin cho chính mình. Những khoá học này được thiết kế để chuẩn bị cho học viên những kỹ năng cần thiết cho môi trường học tập quốc tế, các chương trình sau đại học (MS/MBA ) và đáp ứng các yêu cầu cần thiết của các tập đoàn quốc tế. Trước khi kết thúc mỗi khoá học, học viên phải trải qua các bài thi cuối khoá để kiểm tra 4 kỹ năng quan trọng ( Nghe, nói, đọc, viết ) để sẳn sàng cho trình độ tiếp theo. Ngữ pháp trong trình độ này được kiểm tra thông qua viết và nói trong bài thi cuối khoá.

Academic English 5 Sigma Level ( 
80 giờ )

 Description: http://www.eflbooks.co.uk/bookimages/9781405826884.jpg Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\IELTS\prepare for ielts skills and strategies.jpg Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\IELTS\prepare for ielts skills and strategies reading and writing.jpg

 

 • Trao đổi về đề tài Tiếp thị (quảng cáo tiếp thị ) & Sự tiến hoá
 • Thảo luận về ngành công nghiệp điện ảnh (công việc và sản xuất)
 • Kỹ năng đọc học thuật: đoán nội dung và đoán nghĩa theo ngữ cảnh từ đoạn văn – đồ thị - bảng biểu đồ.
 • Kỹ năng đọc học thuật : Đọc đoạn quảng cáo và thông tin thống kê.
 • Viết báo cáo mô tả kỹ thuật và giải thích các thông số
 • Viết đoạn văn bản bằng ngôn ngữ anh ngữ học thuật và viết báo cáo mô tả nhiều đồ thị khác nhau.
 • Nghe các bài thuyết trình: nghe các hình thức cấu trúc câu, từ/cụm từ gợi ý,bài giảng đại học và hiểu các dạng khác -hau của bài phát biểu.
 • Nói: thảo luận nhóm, thuyết trình học thuật

Academic English 6 Baccalaureate Level ( 
80 giờ )Description: http://ecx.images-amazon.com/images/I/418FnzgEF9L._SL500_AA300_.jpgDescription: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\IELTS\prepare for ielts skills and strategies.jpg
 Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\IELTS\prepare for ielts skills and strategies reading and writing.jpg 
Description: \\Ili-teacher-1\tom's d\Our book pictures\IELTS\ielts practice test.jpg
 
 • Trao đổi về đề tài Công nghệ & Nghệ thuật
 • Thảo luận về Nhân khẩu học (dân số tăng trưởng và tình trạng nhập cư)
 • Đọc: tăng trưởng dân số và tình trạng nhập cư
 • Viết bài luận ngắn theo dạng học thuật với các chủ đề thảo luận về một cái nhìn tương quan về các vấn đề trong xã hội.
 • Viết: phát triển ý và hỗ trợ cho chủ đề
 • Nghe sự kiên và dữ liệu và xác định mối quan hệ có trình tự trong văn bản
 • Phát triển từ vựng: học từ đồng nghĩa và làm thế nào để diễn giải nội dung theo suy nghĩ riêng của từng người
 • Kỹ năng nói: thảo luận nhóm, thảo luận về bài giảng và thuyết trình học thuật và các phương pháp phỏng vấn.Copyright © International Education Group Company. Address: 503 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10 , Ho Chi Minh City, Vietnam