Chương trình luyện thi TOEIC

Khóa luyện thi TOEIC tại IEG được thiết kế bán thời gian trong khoảng 6 tuần. Mỗi khóa bao gồm 36 giờ giảng dạy với những giảng viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ đã có kinh nghiệm trên 5 năm trong việc luyện thi TOEIC. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn các kỹ năng cần thiết để giúp học viên đạt điểm cao trong TOEIC.


Lớp học Pre-TOEIC  3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

Lớp học TOEIC SATELLITE  3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

Lớp học TOEIC FOUNDATION  3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

  

Lớp học Focus on TOEIC  3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

Lớp học TOEIC Advance  3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

* Trước khi đăng ký các lớp học, các học viên đều phải tham gia một bài thi kiểm tra để giúp các bạn biết được trình độ anh văn của mình và sẽ được các giáo viên nước ngoài tư vấn vào các lớp học phù hợp. *

Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin về khóa học sắp tới.

Học phí chương trình luyện thi TOEIC

Chúng tôi có tất cả 2 cấp độ luyện thi TOEIC dành cho mọi cấp độ anh ngữ của bạn. Học phí được dựa trên nguyên tắc và mục tiêu giáo dục của IEG.

- Hình thức học : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 giờ. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Pre -TOEIC

7 tuần, 40 giờ

2,250,000 VND

TOEIC Satellite

7 tuần, 40 giờ

2,250,000 VND

TOEIC Foundation

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND

Focus on TOEIC 

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND

TOEIC Advance

6 tuần, 36 giờ

2,050,000 VND


Copyright © International Education Group Company. Address: 503 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10 , Ho Chi Minh City, Vietnam