Chương trình luyện thi IELTS

Khóa luyện thi IELTS tại IEG được thiết kế bán thời gian trong khoảng 6 tuần. Tuỳ mỗi khóa học mỗi trình độ sẽ giảng dạy bởi những giáo viên bản ngữ đã có kinh nghiệm trên 5 năm trong việc luyện thi IELTS. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn các kỹ năng cần thiết  cũng như nâng cao để giúp học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Lớp học Prepare for IELTS  1 & 2 (Pre-IELTS ), 40 giờ ( 7 tuần ), 3 ngày / tuần (
 thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm )

 

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm


Lớp học IELTS Foundation 1 & 2 , 40 giờ ( 7 tuần ), 3 ngày / tuần (
 thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm )

 

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

Lớp học IELTS Focus 1 & 2, 42 giờ ( 7 tuần ), 3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm )

  

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

Lớp học IELTS Advance, 24 giờ ( 4 tuần ), 3 ngày / tuần ( thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu ) hoặc ( thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy )

 

Sáng

 

Chiều

8:00am – 10:00am

5:00pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm
7:00pm – 9:00pm

 

* Trước khi đăng ký các lớp học, các học viên đều phải tham gia một bài thi kiểm tra để giúp các bạn biết được trình độ anh văn của mình và sẽ được các giáo viên nước ngoài tư vấn vào các lớp học phù hợp. *

Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin về khóa học sắp tới.

Học phí chương trình luyện thi IELTS   

 - Hình thức học : Học 3 buổi một tuần. Mỗi buổi 2 giờ. Học viên có thể lựa chọn học ban ngày hoặc buổi tối.

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Pre – IELTS 1

7 tuần, 40 giờ

4,200,000 VND

Pre – IELTS 2

7 tuần, 40 giờ

4,700,000 VND

IELTS Foundation 1

7 tuần, 40 giờ

5,700,000 VND

IELTS Foundation 2

7 tuần, 40 giờ

5,700,000 VND

IELTS Focus 1

7 tuần, 42 giờ

6,100,000 VND

IELTS Focus 2

7 tuần, 42 giờ

6,100,000 VND

IELTS Advance

4 tuần, 24 giờ

4,300,000 VND

 


Copyright © International Education Group Company. Address: 503 Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10 , Ho Chi Minh City, Vietnam